« Tillbaka

Behörig ingenjör brandlarm – utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande Brandskydd
– Nivå 2, Brandlarm SBF 110:8 – grund
– Nivå 3, Brandlarm SBF 110:8 – grund, fortsättning
– Nivå 4, Brandlarm SBF 110:8 – fördjupning
– Nivå 5, Certifieringsförberedande SBF 110:8
– Nivå 6, Entreprenadjuridik

Kursmål

Målet med utbildningen är att du efter nivå 1-4 ska ha så mycket kunskap att du klarar en certifiering hos Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till:
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli projektör (projektering ska normalt utföras av anläggarfirma eller av en person som är behörig ingenjör)

Tid

10 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 40 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm